Bán Ngọc Trực Tuyến

Nếu trong vòng 15 phút tài khoản không nhận được ngọc ...
Vui lòng lh qua SĐT Admin kèm mã Đặt hàng để bên mình chuyển ngọc nhanh nhất nhé!
Chọn Server bạn đang chơi cần mua ngọc.
Bảng giá tỉ lệ mua ngọc là x3,2 (bảng giá trên chưa tính phí kí gửi)
Vui lòng không đăng nhập trong thời gian mua ngọc để không gián đoạn giao dịch.
Vui lòng nhập đúng mật khẩu để Bên mình tiến hành chuyển ngọc.
Order # Tài khoản Mật khẩu Vũ trụ Số Ngọc Giá tiền Tình Trạng